Subterraneoterapia

Subterraneoterapia – inhalacje w podziemnych komorach solnych.

Leczenie w podziemnych komorach kopalni soli jest znane i prowadzone od kilkudziesięciu lat na całym świecie np. w Schönebeck, Klutetthöhle (Niemcy), Salcema (Austria). W Polsce najsłynniejszym podziemnym sanatorium jest uzdrowisko w Wieliczce.

Ze względu na lokalizację leczniczych komór pod ziemią, zwykle na głębokości ok. 200 m poniżej powierzchni, ten rodzaj leczenia nazywamy subterraneoterapią. Polega ona na codziennym, kilkugodzinnym przebywaniu chorych w komorach solnych, gdzie leżakują lub są uczestnikami zajęć. Terapia ta izoluje chorych od zanieczyszczonego środowiska zewnętrznego, normalizuje florę bakteryjną i powoduje spadek obecności drożdżaków (Candida) na powierzchni błon śluzowych dróg oddechowych oraz ułatwianie odkrztuszania. Wskazaniami w leczeniu subterraneoterapią są m.in. infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, alergiczne i przewlekłe niealergiczne nieżyty nosa, gardła i krtani. Obserwacje kliniczne prowadzone w latach 80 i 90 w grotach solnych wykazały zdumiewającą skuteczność oddziaływania soli na powyższe schorzenia, a także przy występowaniu nerwic i stanów przemęczenia.

W grocie solno-jodowej uzyskuje się większe stężenie jodu niż nad morzem. Odbycie 10 seansów po 45 minut jest równoznaczne z 10 dniowym pobytem nad morzem.

12399